Pedelgenootschap

genootschapsfoto19-20.jpg

De pedellen van Ibn Battuta verenigen zich in dit genootschap, welke is opgericht op achtentwintig februari tweeduizend en zes. Het lidmaatschap is open voor hij die het ambt van pedel vervult of heeft vervuld.

Het ambt van de pedel ontstond bijna gelijktijdig met de functie van de Rector Magnificus, rond het jaar twaalfhonderdvijfenveertig in Parijs. De pedel vervult een belangrijke taak binnen de vereniging. De pedel is de ceremoniemeester, hij begeleidt en bewaakt het protocol. Hij zorgt voor een goed verloop van de constitutieborrel van de vereniging en zorgt ook voor het verenigingseigendommen en van Ibn Battuta en haar zusterverenigingen. De pedel is ook de bewaarder van het verenigingsvaandel en draagt deze bij officiƫle gelegenheden. Hij staat te allen tijde klaar om de belangen van de vereniging te verdedigen en de eer van de vereniging te koesteren.

Naast het feit dat ze klaar staan voor hun eigen vereniging, willen de leden van het Pedelgenootschap der Ibn Battuta, woonachtig in Groningen, ook graag de constitutieborrels van andere verenigingen leiden. Met hun luide stemmen, natuurlijke autoriteit en ervaring zullen zij ervoor zorgen dat uw borrel ordentelijk verloopt. Voor aanvragen kan er gemaild worden naar het onderstaande e-mailadres.

Elk jaar kiest het genootschap een nieuwe pedel uit de leden van de Faculteitsvereniging Ibn Battuta. De benoeming tot pedel betekent ook lidmaatschap van het genootschap. Op dit moment heeft het Pedelgenootschap de volgende structuur:

Emiel Blok e.t. pedel (MMV)
Erelid van het genootschap sedert vijftien september tweeduizend en twaalf

Erik van Spijker e.t. pedel (MMVI)

Peter van der Ven e.t. pedel (MMVII)

Luuk Huttenhuis e.t. pedel (MMVIII)

Hindrik de Haan e.t. pedel (MMIX)

Pieter Meijer e.t. pedel (MMX)

Niels van den Brink e.t. pedel (MMXI)

Paul Steeneken e.t. pedel (MMXII)

Nick Klappe e.t. pedel (MMXIII) 

Gerben van der Pijl e.t. pedel (MMXIV)

Mathijs Mulder e.t. pedel (MMXV): Praeses

Wierd Folkertsma e.t. pedel (MMXVI): Quaestor

Helmer Hoenink e.t. pedel (MMXVII): Abactis

Kees Dings e.t. pedel (MMXVIII) 

Rik Smouter e.t. pedel (MMXIX) 

Rick Plegt h.t. pedel/bierfeut

Voor meer informatie, het inhuren of vragen over mores, mail dan naar: pedelgenootschap@ibnbattuta.nl