Stagiair(e) bij de Directie Sociale Ontwikkeling - Seksuele Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRG

Soort: stage.
Bedrijf: Ministerie van Buitenlandse zaken.
Website: http://www.minbuza.nl/
Uiterste datum om te reageren: 17-07-2012.

De positie is beschikbaar vanaf 1 september 2012, voor een periode van minimaal vijf, maximaal zes maanden. De stagiair wordt geacht minimaal 4 dagen in de week beschikbaar te zijn.

De werkomgeving

De student zal aan het werk gaan bij de Directie voor Sociale Ontwikkeling en daarbinnen bij de afdeling Gezondheid en AIDS (DSO/GA). DSO/GA vormt samen met o.a. de afdelingen DSO/MO (maatschappelijke organisaties), DSO/OO (onderwijs en onderzoek) en DSO/EM (emancipatie) de directie DSO.

DSO/GA is verantwoordelijk voor de thema’s SRGR, waaraan gerelateerd gezondheidszorgsystemen en HIV/AIDS. DSO/GA werkt als een scharnier tussen beleid en uitvoering; tussen ‘veld’ en ‘internationaal’; tussen bilaterale, multilaterale en particuliere kanalen. DSO/GA fungeert als kennismakelaar op bovengenoemde thema’s, zowel naar de ambassades en permanente vertegenwoordigingen, als naar andere directies op het departement.

Bij de afdeling zijn in totaal 11 vaste medewerkers en meestal 2 stagiairs en een post-doc’er werkzaam. De stagiair zal worden begeleid door een beleidsmedewerker.

SRGR vormt binnen het huidige ontwikkelingssamenwerkingsbeleid één van de vier prioritaire thema’s, zoals vastgelegd in de beleidsbrief eind november 2010 gestuurd aan de Tweede Kamer. BZ heeft begin 2009 zijn beleid op het gebied van SRGR en HIV/AIDS beschreven in de beleidsnotitie ‘Keuzes en Kansen’. Hierin vormen het tegengaan van de schending van mensenrechten in relatie tot seksuele en reproductieve gezondheid en HIV/AIDS, en het substantieel vergroten van de toegang tot preventieve maatregelen, zoals preventie van ongewenste zwangerschap, onveilige abortus en HIV-infectie, de rode draad van de Nederlandse inzet. Versterking van politiek leiderschap, van de rol en positie van vrouwen, van het stelsel van gezondheidszorg, van de betrokkenheid van de publieke en private sectoren en van de samenwerking tussen de verschillende actoren zijn voorwaarden voor het bereiken van de doelstellingen. De beleidskeuzes zijn gebaseerd op de specifieke meerwaarde van Nederland.

De functie

De stagiair wordt betrokken bij de diverse werkzaamheden van de afdeling in de uitvoering van het beleid op het gebied van SRGR, voornamelijk in de samenwerking met NGO’s en voorbereiding van bijeenkomsten en beleidsuitvoering. Werkzaamheden:

 • Voorbereidende analyses bij de ontwikkeling van informatie, communicatie en publicaties over het Nederlandse SRGR beleid;
 • Beoordeling van jaarrapporten van organisaties die subsidie ontvangen op het gebied van SRGR;
 • Logistieke ondersteuning bij de communicatie met directies, ambassades, NGOs en andere betrokkenen;
 • Het bijwonen van relevante bijeenkomsten en de verslaglegging daarvan;
 • Analyse van documenten zoals van de VN, UNFPA, UNICEF, Europese Commissie, Reproductive Health Supplies Coalition en andere internationale fora; analyse van voorstellen/rapporten van NGOs, ambassades, initiatieven m.b.t. benodigdheden voor SRG, inclusief het vrouwencondoom-initiatief; internationaal partnerschap voor de gezondheid van moeder en kind; advisering bij de te volgen aanpak en over de positie van Nederland.
 • De organisatie van (internationale) bijeenkomsten.

Je bagage

Voor deze functie is het een vereiste dat de kandidaat ingeschreven staat als student aan een Nederlandse universiteit. Daarnaast heeft de kandidaat:

 • Gedegen kennis op academisch niveau van internationale samenwerking en bij voorkeur ook van ontwikkelingssamenwerking;
 • Kennis van en affiniteit met het beleidsterrein SRGR en/of volksgezondheid, vrouwenrechten, demografie;
 • Flexibiliteit;
 • Goede communicatieve vaardigheden, goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling. De voertaal binnen het team is Nederlands;
 • Stressbestendigheid;
 • Ervaring met het organiseren van bijeenkomsten;
 • Capaciteit om zelfstandig te werken.

Het aanbod

Wij bieden een enerverende en actieve stageplaats, ruimte voor verbreding en verdieping in relevante thema’s, een flexibele functie waarin je eigen accenten kan leggen passend bij je interesse en alle ruimte om kennis te maken met een interessante en dynamische organisatie als het ministerie van Buitenlandse Zaken. De duur van de stage is bij voorkeur zes maanden, maar kan eventueel in overleg met de student worden aangepast tot minimaal vijf maanden, voor 4 of 5 dagen per week.

Voorwaarden en vergoedingen

Meer hierover kun je vinden op deze site bij voorwaarden en vergoedingen.

Meer weten en/of solliciteren

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Meike Keldenich op mm.keldenich@minbuza.nl. Je motivatiebrief en cv dienen uiterlijk 18 juli 2012 binnen te zijn. Interviews vinden de week hierop plaats. Je kunt je sollicitatie sturen t.a.v. Drs. Dicky Methorst-de Bie naar DSO-GA@minbuza.nl.Grontmij Deloitte E&E Advies