Duurzame engerie sector

Soort: stage.
Bedrijf: Pondera Consult.
Website: http://www.ponderaconsult.com
Uiterste datum om te reageren: 29-06-2012.

Pondera Consult uit Hengelo (Ov.) is een jong bedrijf dat werkzaam is in de duurzame energiesector en kent windenergie als specialisme. Gedurende haar vijfjarig bestaan heeft Pondera tientallen grotere en kleinere windparken helpen realiseren, zowel op land als op zee. Zo hebben we succesvol de vergunningen en MER rapportages opgesteld voor Windpark Noordoostpolder en windparken op zee van SSE en Eneco.

Onderwerpen afstudeerstage
Binnen Pondera Consult hebben we kort enkele onderwerpen benoemd waarover een afstudeeronderzoek binnen ons bedrijf mogelijk is. Deze onderwerpen geven slechts voorbeelden aan. We staan uiteraard open voor andere suggesties. Aansluitend staat vermeld wat wij kunnen bieden en wat onze wensen en voorwaarden zijn.

1. Gezondheid en milieueffectrapportage
De Commissie m.e.r. wil meer aandacht voor het aspect ‘gezondheid en leefomgeving’ in milieueffectrapportages in het algemeen en voor windenergieprojecten in het bijzonder. Hoewel dit op zichzelf een lovenswaardig streven is, levert het in de praktijk een aantal vraagstukken op. Want hoe onderzoeken we dit dan precies, binnen de beschikbare tijd, budgetten en regels voor een m.e.r.? En hoe verhoudt deze wens van de Commissie zich met de wettelijke vastgelegde normen voor hinder (bijvoorbeeld geluid), waarop de rechtszekerheid in Nederland is gestoeld?

2. Nederlandse stimuleringsbeleid duurzame energie
We kennen in Nederland een stimuleringsregeling voor duurzame energie, de SDE+. Deze regeling beoogt allerlei vormen van duurzame energie te stimuleren, keert jaarlijks ongeveer 1,5 miljard euro uit aan ondernemers, en zit complex in elkaar. Pondera schreef in 2009 in opdracht van Agentschap NL (toen SenterNovem) een rapport over de financiële aspecten van windenergie, waarin in simpele bewoordingen wordt uitgelegd hoe het in elkaar steekt. We merken dat dit rapport veel wordt gebruikt en geciteerd, maar dat de informatie inmiddels achterhaald begint te raken, vanwege o.a. de wijzigingen in de stimuleringsregeling. Een update van het rapport, mede op basis van input vanuit de ‘gebruikers’ is dan ook wenselijk. Hierin kan tevens een doorkijk worden gegeven naar de verwachting van de toekomstige stimuleringsregeling voor duurzame energie.

3. Windenergie op hoogte
In het buitenland (o.a. Italië en Zwitserland) zijn op dit moment enkele proefprojecten gestart waarbij elektriciteit wordt opgewekt middels grote windturbines aan vliegers/ballonnen. Omdat het op grote hoogte (1-2 km) hard waait leveren deze installaties (in ieder geval in theorie) aanzienlijke opbrengsten. De vraag is of zoiets ook in Nederland haalbaar zou kunnen zijn? Centraal hierin staat niet zozeer de technische vraag, maar of en hoe dit kan worden ingepast in regelgeving rondom luchtvaart, hoe een vergunningentraject voor een dergelijke installatie eruit zou zien en of het financieel gezien haalbaar is. Kortom het maken van een inventarisatie van de mogelijkheden op technisch, beleidsmatig en economisch vlak voor deze nieuwe technologie.

Aanbieding en voorwaarden
Pondera wil jonge ambitieuze studenten kansen bieden om in een enthousiaste omgeving hun afstudeerproject vorm te geven. Hiervoor bieden wij een interessante stagevergoeding en een goede begeleiding. Tevens zijn er in het verleden uit stageopdrachten dienstverbanden voortgekomen en kunnen die mogelijkheden er ook in de toekomst zijn.
Wij verwachten dat er naast de studieopdracht vanuit de universiteit, de wens en bereidheid bestaat bij de kandidaat om mee te draaien in onze onderneming en projecten. Dit kan bijvoorbeeld op basis van een bepaald aantal uren per week. Dit biedt enerzijds een kijkje in de advieswereld en levert ook voor Pondera een meerwaarde op. Daarnaast zien wij dat korte stageprojecten relatief snel voorbij zijn om echt iets te kunnen bereiken. Wij stellen dan ook een minimumtermijn van 6 maanden voor om onderzoek en werkzaamheden binnen ons bedrijf uit te voeren.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan zowel per e-mail (info@ponderaconsult.com) als telefonisch (074-2489940); vragen naar Eric Arends.Grontmij Deloitte E&E Advies