De almanak is alleen toegankelijk voor leden en oud-leden van Ibn Battuta die zijn ingelogd

Wil je ook graag in kunnen loggen op deze website, neem dan contact op met het bestuur.