W.J. van den Bremenlezing - Van Mansholt tot Bleker

[Nog -931792 minuten tot deze activiteit]
09 juli
Let op! De datum van deze activiteit is van 2 juli aangepast naar 9 juli aanstaande. De lezing begint om 10.30 uur en zal duren tot 12.00 uur. De locatie is de Doopsgezinde kerk (Oude Boteringestraat 33).
De heer Henk Bleker zal het deze ochtend hebben over de besluitvorming en ontwikkeling van de rurale gebieden door de jaren heen. De titel is dan ook niet voor niets, van Mansholt tot Bleker.
Onderwerpen die Henk Bleker onder andere hierin zal aanstippen, zijn de grote exogene ontwikkelingen op het platteland, 50 jaar GLB en de besluitvorming met burgers in het openbaar bestuur. Ook zullen de actuele discussies over megastallen en natuurbescherming aan de orde komen. 
Let op; het is een lezing dus nette kleding is gewenst!
We hopen iedereen te zien op 9 juni, schrijf deze nieuwe datum snel in je agenda!