19 juni - Overdrachts-ALV

Op deze avond is de eerste Algemene Ledenvergadering van het verenigingsjaar 2012-2013.