Beleid

Elk jaar schrijft het kandidaatsbestuur aan het begin van het verenigingsjaar een beleidsplan. In het beleidsplan staan de visies en plannen van het nieuwe bestuur uitgewerkt. Gedurende het verenigingsjaar zal het bestuur onder andere aan de realisatie hiervan werken. Resultaten en evaluaties worden gepresenteerd op de Algemene Ledenvergaderingen. Door het bespreken van het beleid op de ALV’s, hebben alle leden inspraak op het beleid dat door het bestuur gevoerd wordt.

In de afgelopen jaren is er globaal gezien een beleid geweest van professionalisering naar de buitenwereld en integratie binnen de vereniging. Hierdoor wordt de gezelligheid en de open houding, waar Ibn Battuta bekend om staat, bewaard terwijl voor de buitenwereld de vereniging een interessante, serieuze partij is.

Verdere beleidsplannen van het bestuur 2012-2013 zijn in onderstaand bestand te lezen. 

Klik hier om het beleidsplan van bestuur 53 (2013/2014) te downloaden