Missie en doelen

Als faculteitsvereniging heeft Ibn Battuta als belangrijke missie om studenten van de faculteit  Ruimtelijke Wetenschappen een zo groot en breed mogelijk aanbod aan studiegerelateerde activiteiten aan te bieden. Dit is een kerntaak van de vereniging, maar daar blijft het niet bij. Een onmisbaar doel van Ibn Battuta is enerzijds iets toe te voegen aan de studie en anderzijds het onderlinge contact tussen de studenten te bevorderen. Ibn Battuta is er dus nadrukkelijk ook voor de sociale ontplooing van de student en houdt zich bezig met de carriere van de toekomstige geograaf en planoloog. Voorbeelden van activiteiten zijn de reguliere borrels en eerstejaarsfeesten voor de sociale binding wat dan afgewisseld wordt met bedrijfsbezoeken, excursies en leerzame reizen. Kortom, Ibn Battuta is een belangrijk orgaan voor de toekomst van vele studenten.