Vaandel

Ibn Battuta heeft zoals verschillende oude verenigingen in Groningen een vaandel. Het vaandel van Ibn Battuta wordtvaandel gebruikt bij officiële gelegenheden van de vereniging. Hierbij valt te denken aan de opening van het academisch jaar en algemene ledenvergaderingen. Het vaandel hangt het grootste gedeelte van het jaar in een speciaal ontworpen vaandelkast op de begane grond van het gebouw van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Mercator.

Ontstaansgeschiedenis

Binnen Ibn Battuta ontstaat er rond het negende lustrum het idee om een vaandel te maken. Dit vaandel zal klaar moeten zijn tijdens het volgende lustrum als Ibn Battuta vijftig jaar wordt. In 2007 wordt een ontwerpwedstrijd uitgeschreven waar vele inzendingen voor binnenkomen. Na twee stemrondes wint uiteindelijk het ontwerp van Jinko Rots met een kleine meerderheid van de stemmen.

In de zomer van 2007 wordt de realisatie uitbesteed aan het Pedelgenootschap. Zij spreken met verschillende kledingontwerpers en komen uiteindelijk uit bij mevrouw Saartje Dijkema. Het winnende ontwerp wordt aangepast in overleg met mevrouw Dijkema om alles uitvoerbaar te houden. Tijdens de zomermaanden wordt er vaak en uitgebreid nagedacht over materialen, stoffen en borduursels. Ook wordt er gezocht naar een praktische manier om het vaandel te tonen en te vervoeren. De vele honderden manuren die in deze periode in de productie van het vaandel gaan zitten, zorgen ervoor dat op 23 oktober 2007 het eindresultaat getoond kan worden. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt een korte presentatie gegeven door het Pedelgenootschap over het ontstaansproces, gevolgd door de onthulling door de voorzitter van Ibn Battuta.

Nog geen half jaar nadat het eerste ontwerp is gekozen heeft Ibn Battuta een zeer mooi en vooral degelijk vaandel gekregen dat met gemak het honderdjarige bestaan van de vereniging gaat halen.