Genootschappen

Binnen Ibn Battuta is van alles te doen, er worden excursies, feesten, reizen en borrels georganiseerd door de verschillende commissies en het bestuur. Genootschappen dragen hier ook een steentje aan bij. Het zijn in feite groepen vrienden binnen Ibn Battuta. Je zou ze kunnen vergelijken met wat in andere verenigingen 'disputen' zijn, met het verschil dat genootschappen ongedwongen zijn en een bepaald thema kunnen hebben.

De voorwaarden om een genootschap op te richten zijn de volgende:
- Aangemeld bij het bestuur;
- Goedgekeurd door het bestuur;
- Minimaal één keer een activiteit hebben georganiseerd waaraan alle leden van Ibn Battuta konden deelnemen.

Actieve genootschappen binnen Ibn Battuta organiseren minstens één keer per jaar een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen.

Colectiva

G.G.D.L.

G.K.G. Roem & Rookworst

Ibn 0

Nimby

PedelgenootschapOud-genootschappen

Klik op de foto hieronder voor een overzicht van de genootschappen die niet meer actief zijn: