Buitenland

Wil je graag een deel van je studie in het buitenland beleven? Op deze pagina vind je meer informatie over studeren in het buitenland en wat de mogelijkheden zijn. Onderstaande informatie is ook terug te vinden op de website van de faculteit, op deze pagina.

Elk jaar verblijven tientallen studenten van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen als uitwisselingsstudent bij een universiteit in het Buitenland. In de brochure 'Studeren in het buitenland: een eerste wegwijzer voor studenten Ruimtelijke Wetenschappen' is veel informatie te vinden. Je kunt deze brochure ophalen bij het Bureau Onderwijs en Examens.
Oriënteer je goed op de buitenlandse bestemmingen die er zijn en wat er op de verschillende universiteiten aan te volgen onderwijs aangeboden wordt. De verschillende bestemmingen kan je op deze pagina bekijken.

Het buitenlandse studieverblijf is in eerste instantie bedoeld voor studenten uit het laatste bachelorjaar en uit de masteropleidingen. Bachelorstudenten kunnen bachelor- of undergraduate vakken doen in het buitenland, en - onder bepaalde voorwaarden - ook het bachelorproject. Bachelorstudenten die in semester 2a en/of 2b van het derde bachelorjaar vakken in het buitenland willen doen, kunnen reeds in semester 1b in Groningen hun bachelorproject volgen.
Vanzelfsprekend moet bij het buitenlandse studieverblijf het reguliere studieprogramma aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen niet in gevaar komen. Het is overigens vaak nog een heel gepuzzel om de buitenlandse onderwijsperioden ‘in te passen’ in het Nederlandse semestersysteem.

Een buitenlands studieverblijf voegt op verschillende manieren iets tot aan het ‘Groninger’ studieprogramma, zoals de website van de faculteit vermeldt. Om te beginnen kunnen er in het buitenland vakken worden gevolgd die niet door de Faculteit of de RUG worden gegeven. Vervolgens is voor veel studenten het kunnen kennismaken met een geheel andere (academische) cultuur leerzaam. Dit argument komt zeker bij geografen en planologen terug. Het buitenlandse studieverblijf kan ook een belangrijke ‘spiegelfunctie’ hebben, in de zin dat er niet alleen kennis wordt opgedaan over een ander land en een andere cultuur, of bijvoorbeeld een andere manier van stedelijke planning, maar dat er tezelfdertijd door de nieuw opgedane kennis en ervaringen een gelegenheid is om Nederland, de Nederlandse cultuur of de Nederlandse ruimtelijke ordening in perspectief te plaatsen.

Elk jaar wordt er in oktober of november een voorlichtings- en informatiebijeenkomst georganiseerd. Meer informatie over inschrijving- en selectieprocedures vind je op deze pagina terug.

Informatie over studeren in het buitenland is verder te verkrijgen via drs. Paul van Steen (kamer 0019). Zijn spreekuren zijn wisselend en zijn te vinden via deze pagina. Naast zijn spreekuren kun je ook een afspraak bij hem maken op een ander tijdstip bij mevrouw Nauta (kamer 0028).

Veel leden van Ibn Battuta hebben een deel van hun studie doorgebracht in het buitenland en zijn daar erg enthousiast over. Wil je een keer meer weten over de ervaringen van iemand, vraag gerust eens rond bij ons in de koffiekamer!