Studeren

Beginnen met studeren kan best lastig zijn. Daarom hebben Ibn Battuta en Pro Geo op deze pagina wat praktische en organisatorische tips op een rijtje gezet.

Aanmelden voor vakken en tentamens

Voor elk vak dat je wilt volgen en voor elk tentamen dat je wilt maken moet je je aanmelden. Dit gaat via de Progress-pagina. Via de knop ‘intekenen’ kom je bij de verschillende faculteiten van de universiteit terecht. Wij horen bij de faculteit ruimtelijke wetenschappen. Als je daar op geklikt hebt kan je invullen in welk jaar je zit, in welk semester je iets wilt volgen en of je je wilt intekenen voor een vak of voor een tentamen.
Na een paar keer leer je om heel snel te navigeren op de Progress-pagina en merk je hoe makkelijk je jezelf kan aan- en afmelden voor studieonderdelen.
Inschrijven gaat per semester, dus voor 1a, 1b, 2a en 2b. Als de aanmeldingsperiode open is krijg je hierover een mailtje van de Student Support Desk in je studentmail.

Roosters en jaarplanning

Elk semester heb je een ander rooster. Deze kan je vinden via onze roosterpagina. Op deze pagina staan ook de jaarplanning van de faculteit en een link naar de studiegids van het huidige collegejaar.
In de studiegids vind je de opbouw van het studieprogramma, de beschrijvingen van alle aangeboden vakken, protocollen die gebruikt worden bij de beoordeling van werkstukken en het On­derwijs- en Examenreglement (het OER). In het OER staan alle rechten en plichten die studenten, maar ook docenten hebben.

Communicatie

De docenten van de faculteit en verschillende voorzieningen zijn te vinden het FRW-gebouw. Dit gebouw heeft als gebouwcode 5417. Kijk voor meer informatie over waar welke mensen en voorzieningen te vinden zijn op onze wie-wat-waar-pagina.  Bij de ingang van het FRW-gebouw zit een receptionist. Mocht je iets niet kunnen vinden op de faculteit, kunnen ze je daar altijd helpen.Het FRW-gebouw

De faculteit informeert je op de volgende manieren:

 • Via je studentmail.
 • Via Nestor, de digitale leeromgeving. Hier vind je alle informatie over de vakken waar je voor bent ingeschreven.
 • Via de diverse whiteboards die te vinden zijn op de begane grond in het faculteitsgebouw.
 • Via de post. Belangrijke informatie zoals cijferlijsten, maar ook rekeningen worden met de post verstuurd. Zorg dus dat je huidige adres bekend is bij de faculteit. Dit kan je regelen via Studielink.
 • Via Progress. Hier vind je je resultatenoverzicht, de inschrijffunctie en een berichtenknop.
 • Via de FRW-site. Hier vind je roosters, tentamendata, gegevens van medewerkers et cetera.
 • Via de Studentensite van universiteit. Hier vind je informatie over bijvoorbeeld studiebegeleiding en allerlei regelingen en voorzieningen.
 • Het faculteitsblad Girugten. Dit is een onafhankelijk blad voor en door studenten. Er staan artikelen in over verschillende onderwerpen en mededelingen van de faculteit en haar organisaties.
 • Achterin in de Universiteitskrant (UK). Bij de rubriek mededelingen staan berichtjes over de faculteit en haar organisaties.

Cijfers en tentamens

De uitslagen kunnen op de volgende manieren bekend worden gemaakt:

 • In het FRW-gebouw, in de vitrinekast op de begane grond bij de Student Support Desk. Hier worden uitslagen van tentamens opge­hangen. Dit zijn lijsten met enkel student­nummers en tentamencijfers. Zorg dus dat je je studentnummer kent.
 • Via Progress: een dag nadat de cijfers in Progress zijn ingevoerd, is de uitslag hier ook te zien. Je ziet direct hoeveel punten een vak waard is.
 • Via Nestor: sommige docenten zetten de uit­slag eerst op Nestor voordat deze elders bekend wordt gemaakt.

Als je een tentamen hebt gemaakt, is er de moge­lijkheid om je tentamen in te zien. Dit kan bij de SSD in kamers 5417.0024/0028. Het gemaakte ten­tamen ligt hier 4 weken ter inzage. Je mag het tentamen niet meenemen.

Begeleiding

Er is een divers aanbod aan begeleiding vanuit de faculteit.

 • Voor onderwijszaken kun je altijd een afspraak maken met de opleidingsdirecteur (prof. dr. ir. Paul Ike) of de coördinator van jouw opleiding. Stuur een e-mail of ga langs bij het secretariaat om een afspraak te maken.
 • Voor studentenzaken, bijvoorbeeld studievertra­ging of studiekeuze, kun je terecht bij drs. Niels Rambags (kamer 0018). Hij heeft spreekuur op maandag en donderdag van 13.00 tot 14.00 uur. Daarnaast is hij te bereiken via n.i.c.rambags@rug.nl of 050-3633906. Heb je behoefte aan meer uitdaging bij je studie, dan kun je bij hem ook vragen naar het Honours College (zie studiegids).
 • Informatie over studeren in het buitenland en begeleiding hierbij is te verkrijgen via drs. Paul van Steen (kamer 0019). Zijn spreekuren zijn wisselend en zijn te vinden via deze pagina. Naast zijn spreekuren kun je ook een afspraak bij hem maken op een ander tijdstip bij mevrouw Nauta (kamer 0028).
 • Voor eerstejaars worden er elk studiejaar mento­ren geselecteerd. De mentor kan je alles vertellen over je studie en andere zaken en begeleid je de eerste maanden van het jaar.Het Duisenberg gebouw
 • In de koffiekamer van Ibn Battuta (Duisenberg gebouw, kamer 5414.0013) kun je altijd terecht voor vragen. Het koffie-uur is doordeweeks van 10.00 tot 14.00 uur. Overigens staat de deur altijd open! Ouderejaarsstudenten of bestuursleden in de koffiekamer kunnen je met de meest uiteenlo­pende zaken helpen.
 • Pro Geo is de belangenorganisatie voor alle stu­denten aan de Faculteit Ruimtelijke Weten­schappen. Binnen Pro Geo worden studentenzaken en problemen van groot tot klein besproken en aangepakt. Als je suggesties of klachten hebt over het studeren aan onze faculteit, dan kun je altijd een mailtje sturen naar info@progeo.nl, of je kunt natuurlijk één van de Pro Geo’ers aanspreken. De Pro Geo-kamer kun je vinden in het Duisenberg gebouw, kamer 5414.0023.