Comité van Aanbeveling

Het Comité van aanbeveling steunt de doelen van Ibn Battuta. Deze zijn het bevorderen van de interesse in de Ruimtelijke Wetenschappen, het stimuleren van de wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkeling van haar leden en het stimuleren van het onderling contact tussen haar leden. De leden van dit Comité dragen de vereniging allen een warm hart toe en steunen de door haar georganiseerde activiteiten. Het Comité bestaat uit personen die een prominente positie innemen in de hedendaagse wereld van de Ruimtelijke Wetenschappen en/of universitaire organisatie.

De huidige leden van het Comité van Aanbeveling:

  • Prof. dr. I. Hutter
  • Prof. dr. P.H. Pellenbarg
  • Prof. dr. F. Zwarts
  • Prof. dr. G. de Roo
  • Prof. dr. G. Ashworth
  • Prof. dr. W. Derksen
  • Ir. M.A.E. Calon
  • Dhr. A. Th. Duivensteijn