Verenigingsgeschiedenis

Logo G.G.S.V. Ibn Battuta

Ibn Battuta werd opgericht in de jaren zestig, een tijd dat veel studenten erg politiek geëngageerd waren. Voor Ibn Battuta was er de Sociale Interacademiale, een landelijke sociologische studentenvereniging. Na verloop van tijd wilden de Groningse geografen meer ruimte voor hun eigen vakgebied, dus besloten ze hun eigen vereniging op te richten. Op 19 juni 1961 werd de Groningse Geografische Studenten Vereniging (G.G.S.V.) opgericht in een zaaltje van het gebouw van het Geografisch Instituut (een voorloper van de huidige faculteit ruimtelijke wetenschappen), aan de Grote Markt. Na een wedstrijd werd ervoor gekozen om ‘Ibn Battuta’ aan de ietwat nietszeggende afkorting G.G.S.V. toe te voegen. De naam werd voorgedragen door W.W. de Jong, medewerker van het Instituut. Tien jaar later werd hij erelid.

In de eerste jaren was Ibn Battuta een zeer serieuze vereniging: de activiteiten waren met name gericht op het vakgebied. Er werden vele lezingen georganiseerd, er was een jaarlijkse buitenlandse reis en de vereniging hield zich actief bezig met studentenpolitiek. Er was ook ruimte voor plezier: er waren geografenborrels (eerst gewoon bij leden thuis, later op het Instituut of in een afgehuurde kroeg) en het cabaret, waarbij leden hun talent konden laten zien, werd een jaarlijks hoogtepunt.

Het ledenaantal van de vereniging groeide gestaag, net als het aantal activiteiten. Het aantal actieve leden groeide hard en de vraag naar activiteiten begon het bestuur boven het hoofd te groeien, met als gevolg dat een aantal commissies werd opgericht. In 1981 werd de Buitenlandse Excursiecommissie (BEC) opgericht, op de lustrumcommissie na de oudste commissie van Ibn Battuta. Haar taak was het organiseren van een jaarlijkse buitenlandse reis, een taak die tot dan toe door het bestuur werd uitgevoerd. In de jaren tachtig werden ook commissies opgericht voor de organisatie van congressen (tegenwoordig Geo Promotion, een losse stichting) en het produceren van een almanak.

Het delegeren van bestuurstaken ging ook in de jaren negentig door: EGEA Groningen, de Lezingencommissie, de Excursiecommissie en de Eerstejaarscommissie werden opgericht. Dit maakte deel uit van een cultuuromslag, waarin opvolgende besturen de koers van Ibn Battuta richting een ‘normale’ studentenvereniging opschoven. Dit ging niet altijd zonder slag of stoot, maar is een proces dat nu nog gaande is.

Gezelligheid en ontspanning werd een steeds belangrijkere functie van Ibn Battuta voor haar leden. In de jaren negentig kreeg de koffiekamer steeds meer de rol van huiskamer van de vereniging. In een belangrijke wandelgang van de begane grond van het WSN-gebouw, waar de Faculteit toen huisde, werd de Ibn-kamer gevestigd. Veel studenten vonden er voor, tijdens of na college een gezellig heenkomen. Ook werd het aantal borrels, feesten en uitstapjes flink uitgebreid.

Onderwijsveranderingen hebben gedurende de geschiedenis van de vereniging vaak voor kopzorgen gezorgd. De invoering van de tempobeurs zorgde voor dalende ledenaantallen en teruglopende belangstelling voor commissie- en bestuurswerk. Ook nu kijken bestuursleden bevreesd naar op stapel staande bezuinigingen en worden maatregelen getroffen om actief worden bij Ibn Battuta aan te moedigen.

Er mag echter geconcludeerd worden dat Ibn Battuta in bloei is als nooit tevoren. Met de oprichting van de Internetcommissie (tegenwoordig Mediacommissie), de Werkgroep Planologie (gefuseerd met de Excursiecomissie), Sport- en Spelcommissie, Carrièredagcommissie, de Wintersportcommissie en een aantal meer op kortstondige projecten gerichte Werkgroepen, zijn er nu zo’n tachtig van de in totaal bijna 700 leden op een of andere manier actief binnen de vereniging. Het verenigingsjaar kent bijna honderd activiteiten en de website heeft haar miljoenste pageview al geruime tijd achter zich.

 

Door: Pieter Jan Karsijns en Marten Middeldorp (2011)

Dit stuk is slechts een korte samenvatting van de historie van Ibn Battuta. Voor een vollediger overzicht verwijzen wij graag naar het Lustrumboek dat ter ere van het tiende lustrum in 2011 is uitgebracht en nog steeds te koop is via het bestuur.