Leden van Verdienste

In de geschiedenis van Ibn Battuta zijn verschillende mensen van grote betekenis geweest. Wegens een bijzondere dienst voor de vereniging, zijn zij daarom door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld als leden van verdienste. Op deze pagina is te lezen wat de twee leden van verdienste van Ibn Battuta hebben betekend voor de vereniging.

Lid van Verdienste drs. Van AckerDrs. Bernard van Acker


(1970)
Lid van Verdienste sinds 23 oktober 2007

Bernard van Acker begon in 1990 aan de studie Sociale Geografie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Bernard van Acker heeft veel betekend voor de vereniging. Hij heeft onder andere met de Buitenlandse Excursiecommissie een reis naar Ierland georganiseerd en hij heeft bijna zijn hele studietijd meegewerkt aan het faculteitsblad Girugten. Ook heeft Bernard het bestuur van 1992-1993 versterkt toen een bestuurslid in het buitenland ging studeren.
Bernard van Acker heeft in zijn tijd de Knuffelclub opgericht, inmiddels een genootschap dat nog steeds bestaat.
De belangrijkste reden dat Bernard van Acker is benoemd tot Lid van Verdienste is vanwege het feit dat hij destijds het verenigingslied heeft geschreven. Tot op de dag van vandaag wordt het verenigingslied nog steeds gezongen.

 

 

Drs. Ing. Jochem DijkstraLid van Verdienste J. Dijkstra


(1981)
Lid van Verdienste sinds 10 februari 2009

Jochem Dijkstra begon in 2003 aan de studie Technische Planologie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. In 2003 begon Jochem als commissielid bij de Internetcommissie. Het jaar daarna trok hij de kar bij de almanak commissie. In 2004-2005 werd hij bestuurslid bij Ibn Batutta en nam nog een jaar zitting in de Internetcommissie. Momenteel is Jochem ook lid van de Raad van Adviseurs. Eén commissie van Jochem verdient hierbij extra aandacht: De Internetcommissie. Jochem is, zoals het in de volksmond genoemd wordt, een nerd in hart en moederboard. Tijdens zijn eerste jaar in de internetcommissie werkte Jochem hard aan het bouwen en online zetten van een nieuwe, mooi vormgegeven website. Deze website kwam online in 2003. Sinds 2012 heeft Ibn Battuta een nieuwe site en ook deze heeft Jochem voor de vereniging gebouwd. Ook achter de schermen heeft Jochem veel gebruiksgemak aangebracht. Zijn grote inzet als actief lid, bestuurslid en voornamelijk het bouwen van de laatste twee websites zijn de belangrijkste redenen geweest voor de benoeming van Jochem Dijkstra tot Lid van Verdienste.