Ereleden

In de geschiedenis van Ibn Battuta zijn verschillende mensen van grote betekenis geweest. Wegens buitengewone verdiensten zijn zij daarom door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld als ereleden van de vereniging. Op deze pagina is te lezen wat voor rol de drie ereleden van Ibn Battuta hebben gespeeld.


Drs. W.W. de Jong


(1923 - 1992)
Erelid sinds 19 juni 1971

Ons eerste erelid, Wander de Jong, was vanaf 1957 werkzaam als docent methodologie bij onze faculteit. Voor Ibn Battuta zal Wander de Jong altijd een belangrijk persoon blijven omdat hij in 1961 onze vereniging de naam Ibn Battuta heeft gegeven.


Meer over Drs. W.W. de Jong »

Prof. dr. H.J. Keuning


(1904 - 1985)
Erelid sinds 09 december 1972

Ons tweede erelid, Hendrik Keuning, is een van de oprichters van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. In 1948 is hij benoemd tot hoogleraar economische en sociale geografie. Hij ging in 1974 met emeritaat.


Meer over Prof. dr. H.J. Keuning »

Drs. J.B.R. Dekker


(1940)
Erelid sinds 18 mei 2004

Ons derde erelid, Jan Dekker, is pas sinds 2004 niet meer werkzaam aan onze faculteit. Als docent waren zijn excursies en enorme parate kennis een bron van inspiratie voor vele studenten. Bekendheid verwierf hij ook door zijn bijdragen aan het tijdschrift Geografie. Ondanks zijn vele verdiensten voor de faculteit en onze vereniging kwam in mei 2004 het erelidmaatschap voor hem toch nog onverwacht na een door hem verzorgde lezing.


Meer over Drs. J.B.R. Dekker »

Piet Pellenbarg


(1947)
Erelid sinds 29 mei 2013

Dhr. Piet Pellenbarg was voorzitter van het 7e bestuur van Ibn Battuta en is sinds zijn studententijd en studentenassistentschap werkzaam geweest aan de faculteit.


Meer over Piet Pellenbarg »