Adviesorganen

Raad van Adviseurs:

Sinds 2003 kent Ibn Battuta een Raad van Adviseurs (RvA). De raad is een vertrouwenscollege voor het bestuur en kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Bovendien fungeert de RvA als klankbord en vraagbaak voor de bestuurders. 
Binnen de RvA worden allerlei onderwerpen besproken, waaronder het sponsorbeleid, het oud-ledenbeleid, de commissieverdeling en juridische verantwoordelijkheden. Daarnaast wordt de RvA vaak ingeschakeld als het bestuur verklaring zoekt voor (ongeschreven) verenigingsregels. Zo draagt de RvA bij aan de continuïteit van de vereniging en biedt zij houvast en ruggespraak aan het bestuur.

Een groot deel van de leden van de RvA heeft in het verleden bestuurswerk voor Ibn Battuta gedaan. Andere leden beschikken over een specifieke aanstelling of kennis, die voor de vereniging van belang kunnen zijn. De raad wisselt tijdens de tweede algemene ledenvergadering van het collegejaar van samenstelling.

Anne Gmelig Meyling Constantijn de Lange Ewout van Spijker Herman Nienhuis Jitze Maatman Jochem Dijkstra Jouke van Dijk Marten Middeldorp Martine Mollema Thomas Kokshoorn
Klik op een van de bovenstaande foto's om te zien wie er in de RvA zitten.

Kascommissie:

De Kascommissie is een adviserend orgaan binnen Ibn Battuta, en is derhalve totaal niet te vergelijken met andere commissies. Penningmeesters van de afgelopen jaren nemen er in plaats. Het financieel beleid van het huidige bestuur wordt door dit drietal in de gaten gehouden en de begroting en het financieel jaarverslag moeten door hen worden goedgekeurd. Dankzij dit orgaan hoef je niet bang te zijn dat je contributie in verkeerde handen komt!

Neeltje Westra, Niels van den Brink & Guido Roegholt